Πότε
Πότε

Πότε περνάμε ΚΤΕΟ ένα αυτοκίνητο το 2024;

Κάθε πότε περνάει ένα αυτοκίνητο ΚΤΕΟ

ποτε περναω κτεο
Κάθε πότε περνάει ένα αυτοκίνητο ΚΤΕΟ

Πότε περνάω ΚΤΕΟ και γιατί; Είναι μια ερώτηση που κάνουν πολλοί φίλοι οδηγοί.

Όλα τα οχήματα πρέπει να περνούν από Τεχνικό Έλεγχο τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους.

Η ημερομηνία αυτή μπορεί να «παραταθεί» για περίπου μία εβδομάδα. Με λίγα λόγια, περνάω ΚΤΕΟ αν έχω καινούργιο αυτοκίνητο μετά από 4 χρόνια.

Δηλαδή, εάν το όχημά σας το έχετε αγοράσει στις 20 Δεκεμβρίου του 2020, πρέπει να περάσει ΚΤΕΟ μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου του 2024.

Στην συνέχεια, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια. Περνάω ΚΤΕΟ κάθε 2 χρόνια εφόσον το όχημα μας δεν είναι καινούργιο.