Κτηματολόγιο gov: Δόθηκε παράταση για εκατοντάδες περιοχές

Παράταση για ένα ολόκληρο έτος στην οριστικοποίηση των στοιχείων του κτηματολογίου, δόθηκε για 313 περιοχές όπου έληγε στο τέλος του 2022

Η οριστικοποίηση των εγγραφών αν θα γίνονταν στο τέλος του 2022, θα σήμαινε ότι χρησικτησίες και άλλοι τίτλοι που κατοχυρώθηκαν χωρίς συμβόλαια θα θεωρούνταν πλέον οριστικοί και τα χωράφια ή οικόπεδα «αγνώστου ιδιοκτήτη» θα περνούσαν στο Δημόσιο.

Σύνθετο ζήτημα το κτηματολόγιο

Το ζήτημα είναι πολύ σύνθετο νομικά στο κτηματολόγιο, με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων να έχει ζητήσει να ισχύσει παντού η 20ετία, η οποία από τον Αστικό Κώδικα προβλέπεται στις περιπτώσεις χρησικτησίας.

Κτηματολόγιο gov: Δόθηκε παράταση
Κτηματολόγιο gov: Δόθηκε παράταση

Δόθηκε παράταση στο κτηματολόγιο

Μετά από αρκετές διαμαρτυρίες, το 2019 η πολιτεία αποφάσισε να δώσει μια κοινή ημερομηνία για την οριστικοποίηση των εγγραφών στο κτηματολόγιο μέσω του gov στις 313 περιοχές όπου υπάρχουν 7.293.068 ιδιοκτησιακά δικαιώματα που κτηματογραφήθηκαν πριν από το 2006. Η ημερομηνία αυτή παρατάθηκε για μία φορά, έως το τέλος του 2022.