Πότε θα δοθεί η επιδότηση λαδιού 2021;

Πότε θα πιστωθεί η επιδότηση του λαδιού για το 2021;

Για την επιδότηση λαδιού 2021 έγινε τροποποίηση στον ΦΕΚ.

Η κάθε Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων μπορούσε να κάνει αίτημα για προκαταβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έως 15 Οκτωβρίου 2021.

Η προκαταβολή κυμαίνεται από 30% έως 90% της ενίσχυσης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος.

Η πληρωμή θα γίνει μέχρι 15 Νοεμβρίου 2021.