Προκήρυξη
Προκήρυξη

Λιμενικό προκήρυξη 2024: Πως γίνονται οι αιτήσεις;

Όσοι ενδιαφέρονται για μία θέση στο λιμενικό το 2024, κάνουν αίτηση – Ποιο είναι το ύψος για άντρες και γυναίκες; Δείτε τις προϋποθέσεις

Λιμενικό προκήρυξη 2024
Λιμενικό προκήρυξη 2024

Κάθε χρόνο βγαίνει η προκήρυξη για το λιμενικό. Έτσι και για το 2024 βγήκε η προκήρυξη για θέσεις εργασίας στο λιμενικό.

Συνήθως βρίσκουν εργασία λιγότερα από 100 άτομα. Για την προκήρυξη του λιμενικού το 2024, 76 άτομα θα μπορούν να βρουν εργασία.

Ποια είναι η προϋπόθεση για την προκήρυξη στο λιμενικό

Απαραίτητη προϋπόθεση για να βρουν εργασία στο λιμενικό είναι να δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις.

Ειδικότερα, για το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025, θα εισαχθούν 24 υποψήφιοι στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ 52 στη σχολή Δοκιμών Λιμενοφυλάκων.

Ποιοι ευνοούνται από την προκήρυξη στο λιμενικό 2024

Σημειώνεται ότι 10% των εισαγόμενων θα καλυφθεί από τις ακόλουθες, ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων. Αυτοί που ευνοούνται από την προκήρυξη στο λιμενικό 2024 είναι:

– Πολύτεκνοι και τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του λιμενικού.

Το 4% των εισαγόμενων θα καλυφθεί από την παρακάτω, ειδική κατηγορία των υποψηφίων:

Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση, έχοντας τα απαραίτητα προσόντα.

Προϋποθέσεις εισαγωγής υποψηφίων

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής υποψηφίων είναι οι εξής:

– Να είναι Έλληνες πολίτες

– Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους

– Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο

– Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι) ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος (π.χ. να μην έχουν κληθεί ακόμα να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή να έχουν αναβάλει νομίμως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, κλπ).

– Να μην έχουν τιμωρηθεί για λόγους πειθαρχίας από το δημόσιο και τους οργανισμούς του

– Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση

Προκήρυξη λιμενικό 2024: Τι ύψος πρέπει να έχουν οι άντρες και οι γυναίκες

Ειδικότερα, καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,53 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

Μεταξύ άλλων στις προϋποθέσεις είναι να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, να μην καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό, να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική), να μην έχουν τατουάζ, ή piercing, σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, να γνωρίζουν κολύμβηση

Πότε κάνετε αίτηση για την προκήρυξη στο λιμενικό 2024

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στο λιμενικό, υποβάλουν πλήρως ηλεκτρονικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συνήθως κάνετε αίτηση στις αρχές κάθε χρόνου.

Για το 2024 η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί τις ημερομηνίες από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024.