Επίδομα μακροχρόνια ανέργων 2021: Ποιοι το δικαιούνται;

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων για το 2021;

Το συγκεκριμένο επίδομα είναι γύρω στα 200 ευρώ τον μήνα. Το δικαιούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες καθώς και οι Ευρωπαίοι.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι από 20 έως 66 ετών. Ισχύει και η προϋπόθεση να έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ανεργίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης και να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Τέλος για να πάρουν το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων που δεν θα ξεπερνά τους 12 μήνες, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ενώ το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.