Τι
Τι

Σύννεφα mammatus: Τι είναι;

Τι είναι τα σύννεφα mammatus

Τι
Τι είναι τα σύννεφα mammatus

Τα σύννεφα mammatus έχουν ένα περίεργο σχήμα και σχηματίζονται πριν από κάποια βροχή.

Τα σύννεφα mammatus έχουν πάρει το όνομα τους από μία λατινική λέξη. Πιο συγκεκριμένα το mammatus έχει την ρίζα του στην λατινική λέξη mamma που σημαίνει στήθος.

Και αν το δείτε, αυτό συμβαίνει παρατηρώντας τον ουρανό όπου εμφανίζονται εξογκώματα που είναι σαν να κρέμονται από την βάση ενός σύννεφου.

Τα σύννεφα mammatus, αυτά μπορούν να σχηματιστούν και σε άλλους τύπους νεφών χωρίς απαραίτητα να είναι προάγγελος βροχής.