Μέχρι πότε λέμε το Χριστός Ανέστη το 2025;

Το Χριστός Ανέστη, είναι γνωστό τροπάριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το θέμα είναι πότε σταματάμε το Χριστός Ανέστη;

Είναι μια φράση χαιρετισμού κατά την πασχαλινή περίοδο, δηλαδή την εορτή της Ανάστασης του Χριστού και για σαράντα ημέρες, δηλαδή μέχρι την απόδοση του Πάσχα, την Τετάρτη της παραμονής του εορτασμού της εορτής της Αναλήψεως.

Η προσευχή αυτή που θα δείτε παρακάτω, λέγεται καθημερινά από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την παραμονή της Αναλήψεως όπου τότε σταματάμε να λέμε Χριστός Ανέστη.

Είναι η πρωινή προσευχή στο σχολείο και θα λέγεται μέχρι λίγες μέρες πριν κλείσουν τα διδακτήρια.

Την παραμονή της Αναλήψεως, είναι η τελευταία ημέρα της πασχαλινής περιόδου. Με την Ανάληψη του Κυρίου που γιορτάζει η Εκκλησία κλείνει για εφέτος η περίοδος που ο χαιρετισμός κάθε Χριστιανού ήταν το «Χριστός Ανέστη» και η απάντηση σε αυτόν το «Αληθώς Ανέστη».

Αυτή είναι η προσευχή μετά το Πάσχα 2024:

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας

και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,

Προσκυνήσωμεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν τον μόνο αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν.

Συ γαρ ει ο Θεός ημών, εκτός Σου, άλλον ούκ οίδαμεν, το όνομά Σου ονoμάζομεν. Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν.

Ιδού γαρ ήλθεν δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς, θανάτω, θάνατον ώλεσεν.

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.