Πως βγαίνει ο μέσος όρος τετραμήνου σε γυμνάσιο και λύκειο;


Πως βγαίνει ο μέσος όρος τετραμήνου σε γυμνάσιο και λύκειο;

Στο γυμνάσιο και Λύκειο δεν υπάρχει ο βαθμός του τριμήνου που είχαμε συνηθίσει στα δημοτικά. Ισχύει του τετραμήνου.

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.

Το πρώτο τετράμηνο είναι από 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου και το δεύτερο τετράμηνο από 21η Ιανουαρίου έως 30η Μαΐου. Για τα μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο του προφορικού βαθμού και του βαθμού της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου. (Διαβάστε όλα τα νέα για τα σχολεία)