Μεταφορικό ισοδύναμο 2023: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές;

Πότε ξεκινούν οι πληρωμές για το μεταφορικό ισοδύναμο 2023;

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Παππάς, ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας καταβολής για το Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Οι πληρωμές, ύψους 10 εκατ. ευρώ, προς τους δικαιούχους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα πραγματοποιηθούν μετά την έγκριση πιστώσεων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές αφορούν 117.924 πολίτες και 337.161 εισιτήρια ακτοπλοΐας και αεροπορίας για το 2022, καθώς και καύσιμα για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, οι πληρωμές αναφέρονται σε 2.974 επιχειρήσεις σε 43 νησιά για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η διαδικασία καταβολής των πιστώσεων θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024.

Επιπλέον, επεκτείνεται ο έλεγχος από τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) σχετικά με τα αιτήματα και τις επιχειρήσεις για το 2022, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των πόρων και το δημόσιο συμφέρον.