Πότε ξεκινούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2021;

Μέχρι 22 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 22 Νοεμβρίου 2021.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, μπορούν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις κατηγορίες σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, σε Μουσικά Σχολεία, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, και σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Στο teachers.minedu.gov.gr θα γίνει η διαδικασία.