Μετεγγραφές φοιτητών 2021-2022: Ποια είναι τα κριτήρια και πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Μετεγγραφές φοιτητών: Ποια τα κριτήρια και τα αποτελέσματα; Μετεγγραφές φοιτητών αδέρφια: τι ισχύει;

Πέρσι οι μετεγγραφές των φοιτητών ξεκίνησαν στις 5 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 18 Νοεμβρίου.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματός.

Δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας του και το αντίστοιχο Τμήμα όπου επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Δηλώνει επιπλέον τον ατομικό του Α.Φ.Μ., τον ατομικό του Α.Μ.Κ.Α. καθώς και τους Α.Φ.Μ. των γονέων του τους Α.Φ.Μ. τους Α.Μ.Κ.Α. των αδελφών του κάτω των 25 ετών εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί προκύψει ανακριβής καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση θα απορριφθεί.