Μετεγγραφές φοιτητών 2022: Πότε ξεκινούν;

Πολλοί φοιτητές κάνουν αίτηση για μετεγγραφή εφόσον πληρούν κάποια από τα κριτήρια που θα σας αναλύσουμε παρακάτω

Μετεγγραφή είναι η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή ανώτατης εκκλησιαστικής ακαδημίας με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022 ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΟΥΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-23
Μετεγγραφές φοιτητών 2022

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση για μετεγγραφή;

Μπορούν να κάνουν αίτηση οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα αλλά υπάρχει περιορισμός σε αυτές τις αιτήσεις που θα πάρουν το πράσινο φως.

Δικαιούχοι για μετεγγραφές φοιτητών είναι και οι επιτυχόντες που έχουν έχουν αδέλφια φοιτητές. Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση γίνεται δεκτή, χωρίς κάποιο περιορισμό.

Τέλος, τον Οκτώβριο 2022 αναμένεται να εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές των φοιτητών, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμοδίων υπηρεσιών.