Μέχρι πότε είναι η προκήρυξη για εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ;

Εκατοντάδες άτομα θα βρουν εργασία στον ΟΑΕΔ, και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βιαστούν μιας και τελειώνει η προθεσμία.

Οι επιλαχόντες εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα βρουν δουλειά στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης, που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Οι προσλήψεις αφορούν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Θα είναι για 8 μήνες αλλά θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν μία ακόμα φορά.

Με λίγα λόγια θα είναι εργασία για 16 μήνες σε πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ μέσα από την προκήρυξη του ΟΑΕΔ.

ΟΑΕΔ: Ξεκινάει διαγωνισμός για 540 προσλήψεις εργασιακών συμβούλων
Οι επιλαχόντες εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα βρουν δουλειά στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης, που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Photo by Olena Sergienko on Unsplash

Οι αιτήσεις θα είναι μέχρι την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου. Θα υπάρχει διαδικασία μοριοδότησης για την επιλογή των τελικών δικαιούχων.

Στα βασικά προσόντα που απαιτούνται, είναι η ύπαρξη πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και επίσης, η καλή γνώση Αγγλικών.

Χρήσιμη επίσης, είναι και η εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών πάνω στο αντικείμενο εργασίας. Δικαίωμα πρόσληψης στον ΟΑΕΔ έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 – 65 ετών.