Μηχανογραφικό 2021: Πότε το κάνουμε;

Την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε τις προθεσμίες για την υποβολή του μηχανογραφικού.

Όσον αφορά στις βάσεις εισαγωγής για τη φετινή χρονιά όπως δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι θα είναι υψηλές λόγω και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι προτιμότερο να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο όχι τόσο με βάση τις εκτιμήσεις για τις βάσεις αλλά σύμφωνα με τις πραγματικές τους επιθυμίες.

Οι διαδικασίες για την υποβολή  Μηχανογραφικού  Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου(Π.Μ.Δ.)  έτους 2021 έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και θα ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούλιο.