ΕΝΦΙΑ 2024
ΕΝΦΙΑ 2024

Μηχανογραφημένες ημέρες εργασίας: Τι σημαίνει;

Πολλοί απορούν για το ποιες είναι οι μηχανογραφημένες μέρες εργασίας και τι σημαίνει αυτή η φράση.

Δεν υπάρχει ειδική εξήγηση για το τι σημαίνει απλά θα σας το αναλύσουμε μιας και υπάρχουν επαγγέλματα που παρόλη την εργασία που κάνουν δεν μηχανογραφούνται οι μέρες εργασίας.

Η μηχανογράφηση είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την αυτοματοποίηση των εργασιών και διαδικασιών σε μια επιχείρηση ή οργανισμό.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.

Η μηχανογράφηση μπορεί επίσης να βοηθήσει στην βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και την μείωση του κόστους.

Μη μηχανογραφημένες μέρες εργασίας

Από τα συμφραζόμενα σημαίνει ότι κάποιες ημέρες εργασίας δεν μηχανογραφούνται.

Και όμως υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που το κάνουν.

Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του eΕΦΚΑ.

Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι όπως οι ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδωρύκτες, απασχολούμενοι στο Άγιο Όρος.

Αν έχετε μη μηχανογραφημένες μέρες εργασίας υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε.

Αυτά είναι φωτοαντίγραφα δελτίων ατομικών εισφορών έτους ή βεβαίωση ΑΠΔ εργοδότη.