Μουσείο Ακρόπολης προσλήψεις: Πότε ξεκινούν;


Μουσείο Ακρόπολης προσλήψεις: Πότε ξεκινούν;

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού, 139 ατόμων θα γίνουν για το μουσείο της Ακρόπολης και οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.

Θα βρουν εργασία για το μουσείο της Ακρόπολης όσοι είναι απόφοιτοι τόσο τεχνολογικής όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης που θα κάνουν αιτήσεις για προσλήψεις για το μουσείο Ακρόπολης θα εργαστούν ως ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων.

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα κάνουν αιτήσεις για προσλήψεις για το μουσείο Ακρόπολης θα εργαστούν σαν προσωπικό Ασφαλείας. Μάλιστα 95 άτομα θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 8 μήνες, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις για το μουσείο Ακρόπολης καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο πρωτόκολλο του Μουσείου και κατά τις εργάσιμες ημέρες (από τις 08:30 μέχρι τις 13:30). Θα πρέπει να υπάρξει τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις για το μουσείο Ακρόπολης μπορούν να το κάνουν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας. Η διεύθυνση είναι: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

Επιδόματα σήμερα

Εύβοια: Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία – Ποιοι πρέπει να αφήσουν τα σπίτια τους;

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις δημοτικές εκλογές 2023;

Επιταγή ακρίβειας 2023: Θα δοθεί κοινωνικό μέρισμα;

Ακολουθήστε το newse στο Google News  για να μάθετε πρώτοι όλες τις προκηρύξεις και τα επιδόματα