Πότε ανοίγει η πλατφόρμα my θέρμανση για το επίδομα;

Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το my θέρμανση, ωστόσο η διαδικασία είναι ίδια με πέρσι.

Στην πλατφόρμα υπάρχουν δύο εφαρμογές.

Στην πρώτη, με τίτλο «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση, για να ενταχθούν στο Μητρώο δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στη δεύτερη, με τίτλο «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ», καταχωρούνται οι αποδείξεις αγοράς ειδών καυσίμων εκτός του πετρελαίου.

Διευκρινίζεται ότι οι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης δεν απαιτείται να υποβάλουν παραστατικά αγοράς, διότι η διασταύρωση αυτών γίνεται αυτόματα.

Με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα αλλά και τη σύνθεση του νοικοκυριού (και κυρίως τον αριθμό των ανήλικων μελών) θα καταβάλλεται ένα ποσό το οποίο κατ’ ελάχιστο θα ανέρχεται στα 100-120 ευρώ και κατά μέγιστο θα φτάνει ακόμη και στα 750-800 ευρώ. Το αν κάποιος χρησιμοποιεί πετρέλαιο ή φυσικό αέριο (ή ακόμη και υγραέριο) δεν θα παίζει ρόλο.