Πότε
Πότε

My property aade: Αίτηση για μείωση ΕΝΦΙΑ 2024

Μείωση ΕΝΦΙΑ 2024: Πώς κάνετε αίτηση στο myPROPERTY και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για πάρετε έκπτωση από την ασφάλιση κατοικίας

my property, aade,  αιτηση ,ενφια
Έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης 2024

Πως μπορείτε να κάνετε αίτηση για μείωση ΕΝΦΙΑ το 2024 μέσω του my property της aade.

Ο ΕΝΦΙΑ είναι φόρος ακινήτων και πολλοί ρωτούν πότε κάνετε αίτηση για την μείωση ή αλλιώς έκπτωση. Στο my property της ΑΑΔΕ γίνεται η αίτηση για μείωση ΕΝΦΙΑ.

Μπορείτε να πληρώσετε με έκπτωση τον ΕΝΦΙΑ και να δείτε αν είστε δικαιούχοι.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα άνοιξε με βάση τα δεδομένα που απέστειλαν στην ΑΑΔΕ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις κατοικίες, το κεφάλαιο ασφάλισης και τα είδη ασφαλισμένων κινδύνων.

Οι αιτήσεις (αρχικές ή τροποποιητικές) υποβάλλονται έως την 01/03/2024, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή αυτή όπως παρακάτω:

Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Μια άλλη λύση για την πλατφόρμα είναι να την βρείτε κάνοντας στην google αναζήτηση τους όρους my property, aade, μείωση ΕΝΦΙΑ.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη δημιουργία της αίτησης, οι λήπτες της ασφάλισης μπορούν να εντοπίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν δηλωθεί στον ΑΦΜ τους και να:

– τα συσχετίσουν με τις ασφαλισμένες κατοικίες τους (ασφάλιση ιδίου)

– δηλώσουν τους ΑΦΜ των συνιδιοκτητών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτων)

– δηλώσουν τους ΑΦΜ των τρίτων προσώπων που έχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας, όταν οι ίδιοι δεν έχουν δικαίωμα επ’ αυτής (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτων).

Με κωδικούς taxisnet η αίτηση για μείωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης

Οι φορολογούμενοι, που θα περιληφθούν στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα, θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το οποίο θα αναρτηθεί και στην προσωπική τους θυρίδα, στη διαδρομή myAADE / Μητρώο & Επικοινωνία / Τα μηνύματά μου.

Για να τους χορηγηθεί η μείωση ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρέπει να υποβάλουν και οι ίδιοι αίτηση, προκειμένου να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.

Τι είναι ο ΕΝΦΙΑ

Είναι ένας φόρος που επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, των επαγγελματικών χώρων και των αγροτεμαχίων.

Ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου, την περιοχή στην οποία βρίσκεται και το ποσοστό συντελεστή του ακινήτου.

Ο ΕΝΦΙΑ θεσπίστηκε το 2010 και λαμβάνει υπόψη την πραγματική αξία των ακινήτων και όχι μόνο την τιμή ζώνης.

Ο ΕΝΦΙΑ είναι ένα φορολογικό βάρος για τους Έλληνες πολίτες. Ωστόσο, είναι ένας απαραίτητος φόρος για την χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών και έργων.

Για τα έτη 2024 και επόμενα, κάποιοι θα δουν μείωση στην πληρωμή.

Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται σε ασφαλιστική επιχείρηση για σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα και στοιχεία της φύσης.

Εδώ όμως μπήκαν δικλίδες ασφαλείας. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το σύνολο του κόστους ανακατασκευής του ακινήτου, το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Επίσης, η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το σύνολο (100%) της αξίας του ακινήτου.

Επιπροσθέτως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών.

Τέλος, αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά.

Δηλαδή αν η κατοικία ασφαλίστηκε για έξι μήνες η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ θα περιορίζεται στο 5%.

Ο ασφαλισμένος (λήπτης της ασφάλισης) έχει δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας αλλά υπάρχουν και άλλοι συνιδιοκτήτες. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει;

Ο λήπτης της ασφάλισης, μέσω της καρτέλας «Οι κατοικίες μου», αφού πρώτα συσχετίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το δικαίωμα που κατέχει επί της ασφαλισμένης κατοικίας, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

• Επιλέγει την καρτέλα «Ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου, Δήλωση συνιδιοκτητών/τρίτων» και εμφανίζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία είναι λήπτης ασφάλισης.

• Επιλέγει το εικονίδιο στη στήλη «Συνιδιοκτήτες / Τρίτα πρόσωπα» και στη συνέχεια με το σύμβολο + συμπληρώνει τον/ους ΑΦΜ του/ων συνιδιοκτητών που κατέχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας που αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που υπάρχουν συνιδιοκτήτες.

Ο λήπτης της ασφάλισης δεν έχει δικαίωμα επί του ακινήτου και η ασφάλιση είναι για λογαριασμό τρίτου προσώπου. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει;

Ο λήπτης της ασφάλισης προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

• Επιλέγει την καρτέλα «Ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου, Δήλωση συνιδιοκτητών/τρίτων» και εμφανίζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία είναι λήπτης ασφάλισης.

• Επιλέγει το εικονίδιο στη στήλη «Συνιδιοκτήτες/Τρίτα πρόσωπα» και στη συνέχεια με το σύμβολο + συμπληρώνει τον/ους ΑΦΜ του/ων τρίτων προσώπων που κατέχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας που αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά σε τρίτα πρόσωπα που κατέχουν δικαίωμα επί ασφαλισμένης κατοικίας.

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο φορολογούμενος που δηλώθηκε από τον λήπτη της ασφάλισης ως Συνιδιοκτήτης/Τρίτος της ασφαλισμένης κατοικίας;

Ο φορολογούμενος που θα περιληφθεί στην αίτηση του λήπτη της ασφάλισης, ως Συνιδιοκτήτης/Τρίτο πρόσωπο, ενημερώνεται γι’ αυτό από την ΑΑΔΕ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Στη συνέχεια, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση ώστε να συσχετίσει το/α ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α που δηλώθηκε/αν από τον λήπτη της ασφάλισης με την ασφαλισμένη κατοικία του.

Συγκεκριμένα, μέσω της καρτέλας «Οι κατοικίες μου», το/α συμβόλαιο/α που δηλώθηκε/αν από τον λήπτη της ασφάλισης, εμφανίζεται/ονται ανά ΑΤΑΚ, ώστε ο φορολογούμενος να μπορεί να το/α επιλέξει, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση 10. Επισημαίνεται ότι, μέσω της καρτέλας «Ασφαλιστήρια συμβόλαια που δηλώθηκαν για εμένα» εμφανίζονται, προς ενημέρωση, το/α ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α και το ονοματεπώνυμο του λήπτη αυτού/ών, που δήλωσε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη σε ασφαλισμένη κατοικία.

Ποιά διαδικασία ακολουθείται όταν στην κατοικία αντιστοιχούν περισσότερα του ενός ΑΤΑΚ στο Ε9;

Κάθε ΑΤΑΚ που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη κατοικία, θα πρέπει να συσχετιστεί με το αντίστοιχο/α ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α.

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο φορολογούμενος όταν δεν εμφανίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά την κατοικία του;

Αν ο φορολογούμενος είναι ο «λήπτης» ασφάλισης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία, η οποία εξέδωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ώστε να αποστείλει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία του.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι ο «λήπτης» της ασφάλισης, αλλά έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (π.χ. συνιδιοκτήτης), θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον λήπτη της ασφάλισης, ώστε ο τελευταίος να εισέλθει στην πλατφόρμα και να τον συσχετίσει με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο λήπτης ασφάλισης όταν δεν εμφανίζονται ορθά τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αφορά την ασφαλισμένη κατοικία;

Όταν δεν εμφανίζονται ορθά τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (έναρξη – λήξη, ασφαλισμένοι κίνδυνοι κ.λπ.), θα πρέπει ο λήπτης της ασφάλισης να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία έκδοσής του, ώστε να αποστείλει τα ορθά στοιχεία.