Πότε
Πότε

Πότε βάζουμε ν

Πότε βάζουμε τελικό ν -Για να μην το ξανακάνεις ποτέ λάθος

Πότε βάζουμε ν
Πότε βάζουμε ν

Για το πότε βάζουμε ν δεν είναι κάτι δύσκολο για να το εμπεδώσετε.

Για το πότε βάζουμε «ν», υπάρχει ένα τέλειο κόλπο για να μη το ξανακάνεις ποτέ λάθος!

Το ν το βάζουμε όταν, η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή από στιγμιαίο ή διπλό σύμφωνο (κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ, ψ, ξ).

Το τελικό ν δεν το βάζουμε, όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από εξακολουθητικό σύμφωνο (γ, β, δ, χ, φ, θ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ).

Για να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ αρσενικού και ουδετέρου γένους βάζουμε το τελικό ν πάντα στα αρσενικά άρθρα και στις αντωνυμίες.