Νέο επίδομα για άνεργους: Πως κάνετε αίτηση

Ποιοι θα είναι δικαιούχοι για το ειδικό επίδομα για άνεργους;

Η ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας.

Σε γενικά πλαίσια, δικαιούχοι του επιδόματος είναι Έλληνες υπήκοοι, καθώς και εκείνοι των κρατών – μελών της ΕΕ που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

Χρήματα θα πάρουν όσοι είναι άνεργοι, οι οποίοι συμπληρώνουν δώδεκα μήνες τακτικής επιδότησης στη ΔΥΠΑ ή δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας.

Νέο επίδομα για άνεργους
Νέο επίδομα για άνεργους – Φωτογραφία unsplash

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους ΔΥΠΑ. Βέβαια θα πρέπει να είναι δικαιούχοι και να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας 60 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου. Θα πρέπει να μην είναι οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.

Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Στην προκείμενη περίπτωση είναι 12.619,22 €.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος και ΙΒΑΝ.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος.