Αποτελέσματα ΚΠΓ πότε βγαίνουν;


Αποτελέσματα ΚΠΓ πότε βγαίνουν;

Το ΚΠΓ είναι το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί από την πολιτεία.

Το ΚΠΓ είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των εξής έξι γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.

Η κάθε εξέταση ΚΠΓ αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

Οι εξετάσεις ΚΠΓ διενεργούνται δυο φορές το χρόνο: το πρώτο 15νθημερο του Μαΐου και το πρώτο 15νθήμερο του Νοεμβρίου. Συνήθως τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις ΚΠΓ βγαίνουν μετά από 2,5 μήνες.