ΟΑΕΔ επιδόματα πληρωμή: Καταβάλλονται μέσα στην εβδομάδα

ΟΑΕΔ επιδόματα πληρωμή: Καταβάλλονται μέσα στην εβδομάδα:

15 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
20 εκατ. ευρώ σε 8.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
14 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.