Πότε θα γίνουν οι πληρωμές από τον ΟΑΕΔ;

Για τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω πληρωμές από τον ΟΑΕΔ:

10 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
20 εκατ. ευρώ σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
6,5 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
5,5 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς).