Βρεφονηπιακοί σταθμοί του ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα αποτελέσματα

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ.

Αναρτήθηκαν στο www.oaed.gr οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων, που θα φιλοξενηθούν στους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) του ΟΑΕΔ για το Σχολικό Έτος 2021-2022, όπως έχει καθοριστεί με βάση τη Δημόσια Πρόσκληση ως εξής:

•Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών έως 1,5 ετών)
•Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών έως 2,5 ετών)
•Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία)

Με στόχο την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια, οι εργασίες των δευτεροβάθμιων επιτροπών έγιναν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Δείτε εδώ (https://www.oaed.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed)