ΟΒΑ 2021: Ποια τα αποτελέσματα και τι αλλάζει;

Στα αποτελέσματα του ΟΒΑ 2021 δεν θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα.

ΟΒΑ σημαίνει Οπλίτες Βραχείας ανακατάταξης και παρακάτω θα μάθετε πως θα βρείτε τα αποτελέσματα. Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας οι πίνακες υπεραρίθμων και απορριπτέων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας έτους 2021.

Πολύ εύκολα οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν αν είναι απορριπτέοι. Θα πληκτρολογήσουν Ctrl και F και τον Στρατιωτικό τους Αριθμό [ΑΣΥ (κενό) ΣΜ (κενό) ΚΛΑΣΗ].

Τέλος θα πρέπει να σας πούμε ότι αυξάνονται κατά 20 οι θέσεις ΟΒΑ. Πρόκειται για την ειδικότητα χειριστή εγκαταστάσεων καυσίμων που από 10 θα είναι 30.
Αμύνης Αεροδρομίων κατά 7 (από 6 σε 13).