Οδυσσέας: Πότε γιορτάζει;

Όποιος έχει το όνομα Οδυσσέας γιορτάζει είτε των Αγίων Πάντων είτε μαζί με την Αγία Κυριακή στις 7 Ιουλίου.

Δεν υπάρχουν περισσότερες αναφορές για τον άγιο. Σύμφωνα με την θρησκεία μας, υπάρχουν αναφορές για τον νεομάρτυρα Οδυσσέα και η ημέρα του είναι στις 7 Ιουλίου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μαρτυρά την ύπαρξη του Αγίου.