Οφειλές ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ και εφορία: Τι θα γίνει με τους συνταξιούχους;

Τι μπορούν να κάνουν οι συνταξιούχοι που έχουν οφειλές σε ΕΦΚΑ;

Πως μπορούν να πάρουν σύνταξη ενώ παράλληλα χρωστούν σε ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ και εφορία;

Δεν είναι για όλες τις οφειλές αλλά για ποσά μέχρι 20000 σε ΕΦΚΑ και 6000 στον πρώην ΟΓΑ.

Αν δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της εξόφλησης αυτού.

Εάν δεν εξοφληθεί σε δύο μήνες τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξης ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού μήνα, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση που το ποσό δεν εξοφληθεί εντός της προθεσμίας και εφόσον το συνταξιοδοτικό αίτημα δεν έχει προλάβει να απορριφθεί, ο υποψήφιος συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλλει μόνο το ποσό, όπως είχε προσδιοριστεί κατά την αίτηση συνταξιοδότησης και όχι το σύνολο της οφειλής, με έναρξη συνταξιοδότησης από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης του.