ΟΠΕΚΑ επιδόματα αναπηρίας πληρωμή 2023

Τα αναπηρικά επιδόματα είναι οικονομικές παροχές που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Στην Ελλάδα, τα επιδόματα αναπηρίας, χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου.

Για να λάβει κάποιος αναπηρικό επίδομα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον ΟΠΕΚΑ και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η πληρωμή για τα επιδόματα αναπηρίας το 2023, γίνεται την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.