ΟΠΕΚΑ πληρωμές: Ποιες γίνονται σήμερα;

Το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης αλλά και επίδομα γέννησης πληρώνονται σήμερα.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Δικαιούχοι είναι 261.622 και οι πληρωμές 57.043.000 ευρώ. Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 252.668 – Πληρωμές 30.882.401 ευρώ.

Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 12.221 – Πληρωμές 12.270.000 ευρώ
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ: Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από την γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η δεύτερη δόση έπειτα από πέντε μήνες από τον μήνα της γέννησης του παιδιού.