ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές: Ποιοι δικαιούχοι πήραν 13 εκατ. ευρώ;

Δείτε ποια πρόσφατη πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε.

Σχεδόν 13 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός το διάστημα από τις 09/07/2021 έως τις 19/07/2021 κατέβαλε σε 3.808 δικαιούχους το ποσό των 12.925.974,41 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων, την πρόωρη συνταξιοδότηση, για την οποία καταβλήθηκε το ποσό των 483.784 ευρώ σε 2.429 δικαιούχους και κάποια υπόλοιπα εξισωτικής 2020 για τα οποία χορηγήθηκαν 476.778 ευρώ σε 1.065 δικαιούχους.