Ποιες πληρωμές έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ποιες πληρωμές έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Περισσότερα από 7,6 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός το διάστημα από τις 26/07/2021 έως τις 02/08/2021 κατέβαλε σε 270 δικαιούχους το ποσό των 7.652.756,72 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων ανειλημμένες υποχρεώσεις και ειδικά προγράμματα.