Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες είναι;

Πληρωμές πολλών εκατομμυρίων έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε Νέους Αγρότες, επενδύσεις σε πάγια στοιχεία και προγράμματα Leader.

Πιο συγκεκριμένα οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπέρασαν τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στην πληρωμή του ποσού συνολικού ύψους 18.130.565,22 ευρώ προχώρησε από 5 έως 12 Μαΐου ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνολικά 1.098 δικαιούχους.

Μέσω του gov.gr θα πραγματοποιηθεί τη φετινή χρονιά η υποβολή των αιτήσεων για την ενιαία ενίσχυση 2022

Από την πληρωμή ΟΠΕΚΕΠΕ τα 5,15 εκατομμύρια δόθηκαν σε 785 Νέους Αγρότες, 8 εκατομμυρια ευρώ σε «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» σε 94 δικαιούχους, για τα υπόλοιπα χρήματα έγιναν πληρωμές για προγράμματα Leader, τεχνική βοήθεια, μεταφορικά νησιών Αιγαίου, ανειλημμένες υποχρεώσεις, κλπ.