Προκήρυξη ΟΠΕΚΕΠΕ 2022: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε μια νέα προκήρυξη που θα δώσει εργασία σε 33 συμπολίτες μας. Δείτε πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα.

Θα βρουν εργασία, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τρία άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

Θα εργαστούν σε εποχικές ή παροδικές ανάγκες στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Προκήρυξη ΟΠΕΚΕΠΕ
Photo by Sincerely Media on Unsplash

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων. Θα τα βρουν στο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε..

Μπορούν να βρουν την αίτηση και στον ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Μπορούν να μπουν στην κεντρική σελίδα.

Θα κλικάρουν Πολίτες →Έντυπα –Διαδικασίες →Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

Μπορούν να το κάνουν και μέσω των ΚΕΠ ή της διαδικτυακής διεύθυνσης.

Τα αποτελέσματα θα βγουν σε έναν μήνα από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.