Προσλήψεις ΟΠΕΚΕΠΕ 2023: Πως θα κάνετε αίτηση;

οπεκεπε προσληψεισ 2023

Προσλήψεις θα γίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Πρόκειται για συνολικά για 44 προσλήψεις στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα.

Οι προσλήψεις ΟΠΕΚΕΠΕ 2023 έχουν να κάνουν με τις παρακάτω θέσεις εργασίας. Θα βρουν εργασία, οικονομικοί, διοικητικοί, λογιστές, στους τομείς πληροφορικής, οδηγοί, κτηνίατροι και γεωπόνοι.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις ΟΠΕΚΕΠΕ 2023 θα πρέπει να κάνουν αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση και να την αποστείλουν ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως στον οργανισμό.

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα έντυπα των αιτήσεων και στους δικτυακούς τόπους του Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. και του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις.