Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις του ΟΠΣΥΔ;

Πρόκειται για τον διορισμό 11.700 εκπαιδευτικών.

Αναμένεται μάλιστα να έχει ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας.

Οι διοριζόμενοι θα πληροφορηθούν για την αναγγελία διορισμού τους, μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου την οποία έχουν δηλώσει στον ΟΠΣΥΔ, με προσωπικό μήνυμα.

Τα δικαιολογητικά για μόνιμο διορισμό

-Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται εκτός της εκπαιδευτικής και προϋπηρεσίες συναφείς με τον κλάδο απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα).

-Φωτοαντίγραφο πτυχίου.

-Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

-Έγγραφο που να αναγράφεται το ΑΦΜ του υποψηφίου.

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και για τους έγγαμους που δεν έχουν τέκνα).

-Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α για τους άρρενες υποψηφίους.

-Βεβαίωση από παθολόγο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.

-Βεβαίωση από ψυχίατρο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.

-Υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρωθεί από τον υποψήφιο στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης που θα παρουσιαστεί.