ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα

Εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 δημοσιοποιήθηκαν από το ΑΣΕΠ.

Οι τελικοί πίνακες του ΑΣΕΠ 2γε/2019, έχουν ήδη αποσταλεί στο ΕΘνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ και ανάρτηση στη «Διαύγεια».

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό Μητρώου.

Δείτε τους πίνακες εδώ:(https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.044608&_afrLoop=87894565933843017&_adf.ctrl-state=qegybl37f_108#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.044608%26_afrLoop%3D87894565933843017%26_adf.ctrl-state%3Dqegybl37f_112)