Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023: Ποια η προθεσμία;

οσδε 2023, ανοιγει

Οι παραγωγοί και οι φορείς στον αγροτικό τομέα μπορούν να κάνουν αιτήσεις και παράλληλα να τις επεξεργαστούν μέσω του ΟΣΔΕ.

Μπορούν μέσω του gov.gr να κάνουν τις δηλώσεις τους για το έτος ενίσχυσης 2023 στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έχουν δημοσιευθεί και τα τελευταία ΦΕΚ που σχετίζονται με το καθεστώς των άμεσων οικονομικών σύμφωνα με το νέο πλαίσιο 2023-2027.

Πότε ξεκινούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ;

Μέχρι και την Παρασκευή, 25 Αυγούστου, θα πρέπει να έχει γίνει η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Πως θα κάνετε την δήλωση ΟΣΔΕ 2023;

Πρόσβαση στην ψηφιακή εφαρμογή του ΟΣΔΕ έχουν όλοι οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς TAXIS.

Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης παραγωγών προς τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ή αλλιώς ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την αίτηση μπορείτε να την υποβάλετε είτε απευθείας είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων.

Στην αίτηση θα συμπληρώσετε τα αλφαριθμητικά σας στοιχεία.

Εκεί θα δηλώσετε τα σταθερά στοιχεία γεωργού, ζωικό κεφάλαιο, αιτήματα για ένταξη ή πληρωμή σε καθεστώτα ή παράλληλες δράσεις, αιτήματα ενισχύσεων και ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά.

Υπάρχει και πεδίο να δηλώσετε τα γεωχωρικά σας στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό αγροτεμαχίων στο σύστημα αναπαράστασης αγροτεμαχίων, τη δήλωση καλλιέργειας, τα στοιχεία αρδεύσεων, γεωργικών μηχανημάτων και άλλα.

Στην περίπτωση που επιλέξετε η υποβολή της αίτησης να γίνει από πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, τα γνωστά ΚΥΔ, μέσω της εφαρμογής θα αποκτήσετε έναν μοναδικό 6ψήφιο κωδικό που θα πρέπει να δώσετε στο Κ.Υ.Δ., για την υποβολή της αίτησης τους.

Τι θα γίνει για όσους δεν κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023 μέσα στις προθεσμίες

Όπως τονίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Όσον αφορά την αίτηση χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται ή αυξάνουν την αξία τους το 2023 στον/την δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 19/9/2023), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.