ΟΣΕ προκήρυξη: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Μόνιμοι στον ΟΣΕ με απολυτήριο λυκείου: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
Μόνιμοι στον ΟΣΕ με απολυτήριο λυκείου: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα – πηγή φωτογραφίας:unsplash

Οι αιτήσεις για την προκήρυξη στον ΟΣΕ τελείωσαν. Μπορούσαν να κάνουν αίτηση και οι απόφοιτοι Λυκείου και ΙΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι, έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για θέσεις εργασίας στον ΟΣΕ.

Πρόκειται για προκήρυξη όπου θα βρουν θέσεις εργασίας στον ΟΣΕ ενενήντα άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη στον ΟΣΕ, έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα του ΟΣΕ ΑΕ, επιλέγοντας τον σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων του ΟΣΕ ΑΕ.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΟΣΕ;

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη στον ΟΣΕ ήταν στις 2 Ιανουαρίου 2023. Οι υποψήφιοι μπορούσαν να απευθύνονται στην εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. καθημερινά (09:00-15:00), στα τηλέφωνα 210-5297843 και 210-5297898 (για θέματα της προκήρυξης). Λόγω του ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι αιτήσεις ήταν πολλές και ο ανταγωνισμός μεγάλος. Τα αποτελέσματα αναμένεται να βγουν πριν το Πάσχα 2023.