ΟΣΕ προσλήψεις: Πότε ξεκινούν;

120 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα ξεκινήσει ο ΟΣΕ – Αυτές είναι οι ειδικότητες

Προσλήψεις ΟΣΕ έρχονται σε λίγες μέρες μέσω του ΑΣΕΠ. Μόνιμο προσωπικό θα βρει θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ.

Οι ειδικότητες για προσλήψεις ΟΣΕ είναι ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Οι άντρες θα πρέπει να έχουν τελειώσει το στρατιωτικό τους ή να έχουν νόμιμη απαλ

Δεν θα είναι οι μοναδικές θέσεις εργασίας και θα έρθουν στο επόμενο χρονικό διάστημα και άλλες νέες προσλήψεις στον ΟΣΕ. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας θα προκηρυχθούν από τον ΟΣΕ, έπειτα από τη δημοσίευση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και ένας μικρός αριθμός μέσω ΑΣΕΠ.

Όλα θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μιας και όσοι προσληφθούν θα εργαστούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο που χρήζει βελτίωσης.