Σάββατο, 21 Μαΐου, 2022

Παιδικές κατασκηνώσεις 2022 αιτήσεις: Πότε αρχίζουν;

Πρόγραμμα για παιδικές κατασκηνώσεις θα ενεργοποιήσει το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα παιδικές κατασκηνώσεις 2022 θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Αυτοί που θα κάνουν αίτηση για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2022 είναι όσων δικαιούχων τα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01.01.2006 έως 14.06.2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής στις παιδικές κατασκηνώσεις 2022 είναι 15 συνεχόμενες ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι δικαιούχοι είναι τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον Φορέα.
Φωτογραφία: Vika Strawberrika- Η μέγιστη διάρκεια διαμονής στις παιδικές κατασκηνώσεις 2022 είναι 15 συνεχόμενες ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης.

Η υποβολή των αιτήσεων παιδικές κατασκηνώσεις 2022 γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

Δικαιούχοι για παιδικές κατασκηνώσεις 2022 είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού μέχρι 30.000 ευρώ, οι οποίοι το τρέχων έτος είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας) ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η επιλογή των δικαιούχων για παιδικές κατασκηνώσεις 2022, βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων όπως οικογενειακό εισόδημα και αριθμό παιδιών.

Πάροχοι για τις κατασκηνώσεις είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε ακόμα