Αιτήσεις για παιδικές κατασκηνώσεις 2022: Ποιοι είναι δικαιούχοι και πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Πρόγραμμα για παιδικές κατασκηνώσεις ενεργοποίησε το υπουργείο Εργασίας και σύντομα θα βγουν τα αποτελέσματα.

Ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2022, για τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα παιδικές κατασκηνώσεις 2022 θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 29 Αυγούστου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Αυτοί που θα κάνουν αίτηση για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2022 είναι όσων δικαιούχων τα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01.01.2006 έως 14.06.2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής στις παιδικές κατασκηνώσεις 2022 είναι 15 συνεχόμενες ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι δικαιούχοι είναι τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον Φορέα.
Φωτογραφία: Vika Strawberrika- Η μέγιστη διάρκεια διαμονής στις παιδικές κατασκηνώσεις 2022 είναι 15 συνεχόμενες ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης.

Η υποβολή των αιτήσεων παιδικές κατασκηνώσεις 2022 γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet και βέβαια θα πρέπει να βιαστείτε γιατί ο χρόνος τελειώνει.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέχρι την 9/6/2022, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας.

Συνολικά για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ζητήθηκαν 33.230 θέσεις και προσφέρθηκαν 30.505 και για τις 5 κατασκηνωτικές περιόδους, παιδιών τυπικής ανάπτυξης.

Δικαιούχοι για παιδικές κατασκηνώσεις 2022 είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού μέχρι 30.000 ευρώ, οι οποίοι το τρέχων έτος είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας) ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η επιλογή των δικαιούχων για παιδικές κατασκηνώσεις 2022, βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων όπως οικογενειακό εισόδημα και αριθμό παιδιών.

Πάροχοι για τις κατασκηνώσεις είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Λόγω της μείωσης των προσφερόμενων από τις κατασκηνώσεις θέσεων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος για το έτος 2021.

Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για τις κατασκηνώσεις;

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την Δευτέρα 13/6/2022 οπότε όσοι έχουν υποβάλει αίτηση θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή, η οποία πρέπει να υπογραφεί και να παραδοθεί κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.