Μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες;

παλιεσ ταυτοτητεσ

Θα πρέπει να σας πούμε ότι οι παλιές ταυτότητες είναι οι μεγάλες.

Γενικά, παλιές ταυτότητες είναι όσες έχουν εκδοθεί πριν την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου.

Πολλοί που έχουν μια ταυτότητα, νομίζουν ότι θα την έχουν αιώνια και ότι δεν λήγει ποτέ.

Κάνουν μεγάλο λάθος γιατί δεν ξέρουν πως η ταυτότητα που έχουν λήγει και μάλιστα υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Οι αστυνομικές ταυτότητες δεν είναι αιώνιες και τις αλλάζουμε.

Καλά καταλάβατε, οι αστυνομικές ταυτότητες λήγουν.

Θα το καταλάβετε αν μεταβείτε στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλετε μια ταυτότητα για το παιδί σας.

Τότε θα καταλάβετε ότι πρέπει πρώτα να εκδόσετε εσείς και έπειτα το τέκνο σας.

Σύμφωνα με πρόσφατο ΦΕΚ, η διάρκεια ισχύος της ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσης της, ορίζεται σε δέκα χρόνια, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από οποιαδήποτε δάκτυλα του αιτούντος, η διάρκεια ισχύος του δελτίου ορίζεται στους δώδεκα μήνες.

Η τιμή για την έκδοση της νέας ταυτότητας είναι 10 ευρώ. Εξαίρεση από το ποσό είναι οι πολύτεκνοι οι οποίοι θα πληρώσουν 5 ευρώ.

Το πρόβλημα με τις νέες ταυτότητες

Πολλοί το αγνοούν αλλά θα πρέπει να το κάνουν. Το πρόβλημα που δημιουργείται όταν βγάλετε μια νέα ταυτότητα, είναι ότι πρέπει να κάνετε κάποιες ενέργειες.

Πρέπει να ενημερώσετε κάποιους φορείς ότι αλλάξατε την αστυνομική σας ταυτότητα.

Υπάρχει ένα πρόβλημα για όσους έχουν πάρει τις παλιές ταυτότητες μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Με τα παλιά δεδομένα, αυτές θα έληγαν το 2033. Αυτό όμως δεν ισχύει.

Θα λήξουν τον Αύγουστο του 2026. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που τονίζει ότι όσοι δεν έχουν βγάλει τις νέες ταυτότητες, έχουν προθεσμία να τον κάνουν μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία.