Πάω μπροστά ΔΥΠΑ: Πως κάνουμε την αίτηση;

Πάω μπροστά ΔΥΠΑ: Πως κάνουμε αίτηση;

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ ονομάζεται Πάω Μπροστά. Η πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις άνοιξε στις 22 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» προσφέρει επιδοτούμενη κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, σε 150.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση, μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Το ποσό της επιδότησης από το Πάω Μπροστά της ΔΥΠΑ, ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα, δηλαδή συνολικά έως τα 400 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr, πατώντας στον σύνδεσμο «Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Εργαζομένων για κατάρτιση».

Αφού οριστικοποιηθεί η πρώτη φάση του μητρώου ωφελουμένων του Πάω Μπροστά της ΔΥΠΑ, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, ανάλογα με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ τους.