Πάσχα 2022: Πότε πέφτει;

Πάσχα 2022: Πότε πέφτει;

Δείτε πότε θα έρθει το Πάσχα 2022. Επίσης δείτε κάθε πότε θα έχουμε Πάσχα μέχρι το 2031. Πριν σας πούμε για το πότε έχει Πάσχα το 2022, καλό είναι να δούμε πως υπολογίζεται.

Το Ορθόδοξο Πάσχα στην Ελλάδα εορτάζεται με το νέο ημερολόγιο τουλάχιστον 14 ημέρες αργότερα από την πραγματική εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου (πάντοτε από τις 4 Απριλίου του νέου ημερολογίου και αργότερα, επειδή για τον εορτασμό λαμβάνεται υπόψη η πλασματική εαρινή ισημερία τις 21ης Μαρτίου του παλαιού ημερολογίου.

Συγκεκριμένα τα επόμενα 10 χρόνια (μέχρι το 2031) το Πάσχα θα εορτασθεί στις εξής ημερομηνίες.

2022: 24 Απριλίου
2023 16 Απριλίου
2024 5 Μαΐου
2025 20 Απριλίου
2026 12 Απριλίου
2027 2 Μαΐου
2028 16 Απριλίου
2029 8 Απριλίου
2030 28 Απριλίου
2031 13 Απριλίου