Πίνακες αναπληρωτών: Πότε θα ανοίξουν;

Πότε ανοίγουν οι πίνακες αναπληρωτών για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση που πραγματικά υπάρχουν πολλά παράπονα για αυτούς

Ένα από τα παράπονα είναι ότι όσοι εκπαιδευτικοί, αποφοίτησαν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών που ήταν κλειστοί, δεν μπορούν να ενταχθούν στους πίνακες της ΕΑΕ και αυτόματα χάνουν κάθε πιθανότητα να προσληφθούν. Ταυτόχρονα, όσοι αναπληρωτές βρέθηκαν εκτός πινάκων λόγω του λάθους με το παράβολο των τριών ευρώ παραμένουν αποκλεισμένοι, χάνοντας παράλληλα χρόνια προϋπηρεσίας.

Για δύο ακόμη σχολικά έτη δεν θα ανοίξουν οι πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης. Οι επερχόμενες προσλήψεις θα έχουν σαν βάση τους πίνακες αναπληρωτών που υπάρχουν εδώ και μήνες.

Αυτό που ακούγεται είναι ότι ίσως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να είναι έτοιμοι οι πίνακες ειδικής αγωγής.

πίνακες αναπληρωτών
πίνακες αναπληρωτών

Πρόσφατα να σας πούμε ότι εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και άλλα αποτελέσματα της προκήρυξης 1εα 2022, με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, υπάρχει ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου Α.Μ. υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτηση.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πίνακες Ειδικής Αγωγής, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τον Ιούνιο του 2020 και σύμφωνα με την παράγραφο δ του άρθρου 64 του Ν. 4692/2020 ήταν σε ισχύ για δύο σχολικά έτη, άρα μέχρι τον Ιούνιο του 2022.