Πίνακες ειδικής αγωγής: Πότε ανοίγουν;

Το Υπουργείο Παιδείας ακούγεται ότι θα προχωρήσει σε άνοιγμα των πινάκων της ειδικής αγωγής το επόμενο διάστημα για να πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Η εξέλιξη αυτή πρέπει να γίνει άμεσα για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του ανοίγματος των πινάκων για την Ειδική Αγωγή φέτος και για την Γενική Εκπαίδευση του χρόνου.

Οι πίνακες Ειδικής Αγωγής, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο 2022 και είναι σε ισχύ για δύο σχολικά έτη, άρα μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Οι πίνακες παραμένουν «κλειστοί» από τον Μάιο του 2019 για τους εκπαιδευτικούς και από τον Ιούνιο του 2019 για το ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Όταν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ακολουθείτε μία διαδικασία από τον ΑΣΕΠ.

Ακούγεται ότι λίγο πριν την λήξη της σχολικής χρονιάς, θα γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών και παράλληλα άνοιγμα πινάκων. Ακούγεται ότι τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το καλοκαίρι.

Κατά τον Απρίλιο, αναμένεται να βγει από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για το άνοιγμα των πινάκων της Ειδικής Αγωγής.

Οι μόνιμοι διορισμοί, θα γίνουν από τους υπάρχοντες πίνακες, σύμφωνα με ενημέρωση από κύκλους του υπουργείου παιδείας.

Η διαδικασία έχει να κάνει με την επιλογή προσωπικού βάσει προτεραιότητας.

Ο πίνακας ειδικής αγωγής, καταρτίζεται με βάση κάποια προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια. Όλα τα παραπάνω αν τα αθροίσεις βγάζει το σύνολο της βαθμολογίας.

Για παράδειγμα σημαντικά είναι τα ακαδημαϊκά προσόντα. Εκεί περιλαμβάνεται το διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ειδικής αγωγής ή τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής και πολλά άλλα που θα τα βρείτε στα άρθρα του νομοσχεδίου.

Μέσα στον Απρίλιο θα δημοσιευθούν οι πίνακες ειδικής αγωγής για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτικών.

Οι μόνιμοι διορισμοί, θα γίνουν από τους υπάρχοντες πίνακες, σύμφωνα με ενημέρωση από κύκλους του υπουργείου παιδείας.
Οι μόνιμοι διορισμοί, θα γίνουν από τους υπάρχοντες πίνακες, σύμφωνα με ενημέρωση από κύκλους του υπουργείου παιδείας.

Το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι καθοριστικό για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα τον ισχύοντα νόμο οι πίνακες ειδικής αγωγής των εκπαιδευτικών λήγουν τον Αύγουστο του 2022. Σαν συνέπεια αυτού, όταν θα υπάρξουν προσλήψεις τον Σεπτέμβριο του 2022 θα πρέπει να γίνουν με βάση τους νέους πίνακες.

Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει καν εκδοθεί η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, γεγονός που έχει προκαλέσει την ανησυχία πολλών εκπαιδευτικών μιας και ο χρόνος περνά και μένουν χωρίς εργασία.

Τα χρονικά περιθώρια είναι μικρά και επίσης είναι γνωστό ότι η κατάρτιση πινάκων ΑΣΕΠ είναι χρονοβόρα διαδικασία.

Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και άλλη καθυστέρηση στη διαδικασία κατάρτισης νέων πινάκων Ειδικής Αγωγής.

Όπως μας έλεγαν πολλοί εκπαιδευτικοί, την προηγούμενη φορά πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την έκδοση της προκήρυξης έως την κατάρτιση των πινάκων.

Την ίδια στιγμή χιλιάδες εκπαιδευτικοί που πήραν το πτυχίο τους τα τελευταία χρόνια και είναι παράλληλα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ, δεν μπορούν να ενταχθούν στους πίνακες ειδικής αγωγής και αυτόματα χάνουν τη δυνατότητα να προσληφθούν.

Ταυτόχρονα, όσοι αναπληρωτές βρέθηκαν εκτός πινάκων λόγω του λάθους με το παράβολο των τριών ευρώ παραμένουν αποκλεισμένοι, χάνοντας παράλληλα χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ άλλοι περιμένουν να επικαιροποιήσουν τα χαρτιά τους.