Πότε ξεκινά η πλατφόρμα για 25 29

Θα υπάρξει το «σπάσιμο» της ηλικιακής ομάδας 18 – 29 στα δύο. Η πλατφόρμα θα ανοίξει τμηματικά από την επόμενη εβδομάδα: Πρώτα για τις ηλικίες 25-29, ενώ θα ακολουθήσουν οι ηλικίες 18-24.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, δηλαδή τα σκευάσματα της Pfizer – BioNTech, της Moderna και της Johnson & Johnson (το AstraZeneca χορηγείται στους άνω των 30 ετών).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ηλικίες 18-29, μέχρι στιγμής, έχει διατεθεί ένας περιορισμένος αριθμός εμβολίων, ο οποίος αφορά στο μονοδοσικό Johnson & Johnson.