Πληρωμές ΕΛΓΑ 2022: Πότε ξεκινούν;

Δείτε πότε θα καταβληθούν οι πληρωμές ΕΛΓΑ που θα ανακουφίσουν τους αγρότες όπου οι καλλιέργειες τους επλήγησαν από τις καιρικές συνθήκες

Θα ξεκινήσουν οι προκαταβολές των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ για καλλιέργειες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές του παγετού την άνοιξη του 2021 και οι οποίες ήταν στο προανθικό στάδιο.

Η κυβέρνηση κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΕΛΓΑ δίνει τη δυνατότητα στον Οργανισμό να αποζημιώσει τους αγρότες που έχουν υποστεί ζημιά στις καλλιέργειες τους στο προανθικό στάδιο.

Το κόστος των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν υπολογίζεται σε περίπου 23 εκατ. ευρώ. Με την ίδια τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στον ΕΛΓΑ να καταβάλλει προκαταβολές πέραν του αρχικώς προβλεπομένου 40% επί της ζημιάς.

Το ΔΣ του Οργανισμού με απόφασή του θα μπορεί πλέον, ύστερα από την υπερψήφιση της τροπολογίας, να καθορίσει το ύψος της προκαταβολής που θα καταβληθεί στους πληγέντες παραγωγούς.

Οι πληρωμές ΕΛΓΑ αναμένονται να ξεκινήσουν στα τέλη Ιουλίου 2022.

ΕΛΓΑ πληρωμές 2022
Πληρωμές ΕΛΓΑ 2022

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη για τις ζημιές του 2021 ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει στους παραγωγούς 350 εκατ. ευρώ εκ των οποίων εισφορές αγροτών προς τoν Οργανισμό ήταν μόνο τα 158 εκατ. ευρώ.

Ο ΕΛΓΑ τονίζει ότι όλα έγιναν με κατεπείγουσες διαδικασίες τόσο ως προς την ολοκλήρωση του εκτιμητικού έργου όσο και την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αγροτών, με ταχύτητα, ακρίβεια και δικαιοσύνη