Ποιες πληρωμές έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ποιες πληρωμές έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός το διάστημα από τις 03/08/2021 έως τις 08/08/2021 κατέβαλε σε 172 δικαιούχους το ποσό των 4.203.678,37 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων ανειλημμένες υποχρεώσεις και ειδικά προγράμματα.