Πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή power pass;

Μία μερίδα πολιτών πληρώθηκε το power pass υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Δεν χρειάζεται άγχος μιας και θα γίνουν και άλλες πληρωμές τις επόμενες ημέρες. Βέβαια πριν μπουν χρήματα στους λογαριασμούς, θα σταλεί email.

Το power pass ή αλλιώς η επιδότηση του ρεύματος είναι διαφορετική. Οι δικαιούχοι είχαν την ευκαιρία να ζητήσουν το ποσό από μία πλατφόρμα που παράλληλα φιλοξενεί και το fuel pass. Μπαίνοντας εκεί με τους κωδικούς taxisnet, επίλεγαν την παροχή ρεύματος και αφού γίνονταν οι διασταυρώσεις θα πιστώνονταν τα χρήματα στον λογαριασμό.

Η διαδικασία ήταν απλή. Η αίτηση για το Power Pass μπορούσε να γίνει από κάθε πρόσωπο που δήλωνε ότι ένας αριθμός παροχής αντιστοιχούσε στην κύρια κατοικία του.

Όλη η διαδικασία μπορούσε να γίνει από έναν, χωρίς να χρειάζεται κοινή ή διπλή αίτηση και από τα δύο πρόσωπα. Για δηλώσεις που αφορούσαν στην πρώτη κατοικία εξαρτώμενων μελών η διαδικασία έπρεπε να γίνει από το πρόσωπο που αναφέρονταν ως κηδεμόνας.

επόμενη πληρωμή power pass
επόμενη πληρωμή power pass

Υπήρχαν βέβαια και περιπτώσεις όπου τα στοιχεία της κύριας κατοικίας που εμφανίζονταν στην πλατφόρμα δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζονταν να μεταβούν στο https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia. Βρίσκονταν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass» μέσω του vouchers.gov.gr. Κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζονταν κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορούσαν να δηλώσουν τα στοιχεία.

Τα στοιχεία που δήλωναν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονταν αμέσως. Έτσι, αφού συμπλήρωναν τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορούσαν να επιστρέψουν στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Βέβαια όλα τα παραπάνω σας τα αναλύσαμε με εκτενή ρεπορτάζ στο newse.gr. Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται ανά μήνα σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Ποσό επιστροφής=[Ποσό αύξησης λογαριασμού λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής – Ποσό έκπτωσης από το κράτος επί της ρήτρας αναπροσαρμογής – Ποσό έκπτωσης από τον πάροχο επί της ρήτρας αναπροσαρμογής] * 60%.

Power Pass – vouchers.gov.gr: Έρχεται «δώρο» με επιπλέον πληρωμή

Με βάση τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα Power Pass και χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης, το επόμενο διάστημα θα ληφθούν από τους παρόχους ενέργειας τα στοιχεία για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί εντός Ιουνίου. Οι λογαριασμοί του Ιουνίου θα συσχετιστούν με τις δηλώσεις κύριας κατοικίας και φοιτητικής κατοικίας που έχουν ήδη δηλώσει οι δικαιούχοι για τον μήνα Μάιο στην πλατφόρμα.

Κατόπιν, θα επανυπολογιστεί το σύνολο της ενίσχυσης για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου, και το επιπλέον ποσό θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ήδη δηλώσει οι δικαιούχοι, έως το τέλος Αυγούστου ή το αργότερο αρχή Σεπτεμβρίου.

Δείτε ποια μηνύματα μπορεί να έχει βγάλει η αίτηση σας.

1) ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: έχει απορριφθεί η αίτηση. Εάν πλοηγηθείτε στη σελίδα της αίτησης θα δείτε στο πάνω μέρος περισσότερες πληροφορίες (π.χ. αδυναμία διασταύρωσης του ΑΦΜ ως δικαιούχου/συνδικαιούχου στο δηλωθέν ΙΒΑΝ). Απορριφθείσες αιτήσεις μπορούν να ενωθούν και να επανυποβληθούν.

2) ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: η αίτηση έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των ακολούθων.

αν το ΑΦΜ είναι δικαιούχος / συνδικαιούχος στο δηλωθέν IBAN.
αν ο αιτών/αιτούσα δεν έχει ξεπεράσει την μία (1) αίτηση για τον ίδιο και τον/την σύζυγο και δεν έχει ξεπεράσει τις τρεις (3) για τα προστατευόμενα μέλη.

3) ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: για τις αιτίες που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για το ΙΒΑΝ/ΑΦΜ, και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από τον πολίτη. Μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων (1η Ιουλίου 2022) θα εκτελεστούν οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία λογαριασμών που θα δοθούν από τους παρόχους, ώστε να γίνει η εκκαθάριση και να υπολογιστεί το ποσό της επιδότησης.

4) ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: το ποσό επιστροφής (για πληρωμή, μέσω ΔΙΑΣ) που αποστέλλεται στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

5) ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: η εντολή για το ποσό των εσόδων έχει αποσταλεί στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μέσω ΔΙΑΣ και περιμένουμε από την τράπεζα να κάνει την πληρωμή.

6) ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ: έχουμε λάβει απάντηση από το επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ότι εκτέλεσε επιτυχώς την πληρωμή. Ο/Η δικαιούχος μπορεί να ελέγξει τον λογαριασμό του/της

Power Pass: Τι γίνεται αν δηλώσετε ψευδή στοιχεία;

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του αιτούντος από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου, διαπιστωθεί υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, είναι άμεσα απαιτητό το διπλάσιο ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης.