Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως: Τι γιορτάζει η Εκκλησία μας
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως: Τι γιορτάζει η Εκκλησία μας

Ποια προσευχή λέμε για τις πανελλήνιες;

Έως αύριο, Παρασκευή, θα πρέπει να δηλωθεί και το δεύτερο self test για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 των Γενικών λυκείων, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος μέχρι την Δευτέρα 21 Ιουνίου.

Η εκκλησία είναι κοντά μας σε όλες τις περιστάσεις και στα στάδια της ζωής. Ακόμα και για τις πανελλήνιες υπάρχει η προσευχή για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Μία από τις προσευχές που βρήκαμε είναι η κάτωθι:

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι.

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Άξιόν εστιν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.